Bio :
Merca en Cabanas é unha campaña de promoción do comercio e do consumo local.